Khoảng giá

Giá: 10,000đ 10,000,000đ

Tình trạng sản phẩm

Còn hàng

Giảm giá

Hiển thị  16 / 63 Sản phẩm

Sắp xếp: Mới nhất

 • Mới nhất
 • Cũ nhất
 • Giá thấp đến cao
 • Giá cao xuống thấp

Hiển thị:16 Sản phẩm

 • 16 Sản phẩm
 • 32 Sản phẩm
 • 48 Sản phẩm
 • 64 Sản phẩm

Vợt Cầu Lông Felet The Legend Rashid Sidex Limited

0 đánh giá

2,170,000đ

Còn hàng
 • ✅ Thương Hiệu: FELET
 • ✅ Khung Vợt : Low Aero Dynamic + High Speed Frame
 • ✅ Thân vợt: 7.0mm Nano Booster Shaft
 • ✅ Chất liệu: Aero-Carbon Technology + 30 Tonne Japan Hot Melt Graphite + Nano Science
 • ✅ Trọng lượng: 4U/82±gr, 3U/86±gr, 2U/90±gr
 • ✅ Chu vi cán vợt: G1
 • ✅ Chiều dài tổng thể: 675mm
 • ✅ Điểm cân bằng: 290MM - 295MM ± 3
 • ✅ Mức căng dây vợt: 35lbs
 • ✅ Độ dài : 675mm
 • ✅ Grommet : 80 lỗ
 • ✅ Màu Sắc: BLACK/BLUE/RED
 • ✅ Sản xuất: Malaysia

Thêm giỏ hàng

Vợt Cầu Lông Felet Woven 78

0 đánh giá

1,970,000đ

Còn hàng
 • ✅ Thương Hiệu: FELET
 • ✅ Khung Vợt : Woven Titanium + Zestful Speed Frame
 • ✅ Thân vợt: 7.0mm POWER BOOSTER SHAFT
 • ✅ Chất liệu: Woven Titanium + 24 Tonne Japan Hot Melt + Nano Science
 • ✅ Trọng lượng: 4U/82±gr, 3U/86±gr
 • ✅ Chu vi cán vợt: G1
 • ✅ Chiều dài tổng thể: 675mm
 • ✅ Điểm cân bằng: 290MM - 295MM ± 3
 • ✅ Mức căng dây vợt: 35lbs
 • ✅ Độ dài : 675mm
 • ✅ Grommet : 72 lỗ
 • ✅ Màu Sắc: BLACK/ORANGE
 • ✅ Sản xuất: Malaysia

Thêm giỏ hàng

Vợt Cầu Lông Felet Woven 88

0 đánh giá

1,970,000đ

Còn hàng
 • ✅ Thương Hiệu: FELET
 • ✅ Khung Vợt : Woven Titanium + Zestful Speed Frame
 • ✅ Thân vợt: 7.0mm POWER BOOSTER SHAFT
 • ✅ Chất liệu: Woven Titanium + 24 Tonne Japan Hot Melt + Nano Science
 • ✅ Trọng lượng: 4U/82±gr, 3U/86±gr
 • ✅ Chu vi cán vợt: G1
 • ✅ Chiều dài tổng thể: 675mm
 • ✅ Điểm cân bằng: 290MM - 295MM ± 3
 • ✅ Mức căng dây vợt: 35lbs
 • ✅ Độ dài : 675mm
 • ✅ Grommet : 72 lỗ
 • ✅ Màu Sắc: BLACK/BLUE
 • ✅ Sản xuất: Malaysia

Thêm giỏ hàng

Vợt Cầu Lông Felet Woven 98

0 đánh giá

1,970,000đ

Còn hàng
 • ✅ Thương Hiệu: FELET
 • ✅ Khung Vợt : Woven Technology + Box Frame + Zestful Speed Frame
 • ✅ Thân vợt: 7.0mm POWER BOOSTER SHAFT
 • ✅ Chất liệu: Woven Technology + 24 Tonne Japan Hot Melt + Nano Science
 • ✅ Trọng lượng: 4U/82±gr, 3U/86±gr
 • ✅ Chu vi cán vợt: G1
 • ✅ Chiều dài tổng thể: 675mm
 • ✅ Điểm cân bằng: 290MM - 295MM ± 3
 • ✅ Mức căng dây vợt: 35lbs
 • ✅ Độ dài : 675mm
 • ✅ Grommet : 72 lỗ
 • ✅ Màu Sắc: BLACK/BLUE
 • ✅ Sản xuất: Malaysia

Thêm giỏ hàng

Vợt Cầu Lông Felet Aero Mars 10 Woven

0 đánh giá

2,370,000đ

Còn hàng
 • ✅ Thương Hiệu: FELET
 • ✅ Khung Vợt: Woven Technology + Box Frame/High Speed Frame + Impact Reaction Zone (IRZ) + Internal Foaming System
 • ✅ Thân vợt: 7.0mm Nano Booster Shaft
 • ✅ Chất liệu: Woven Technology 46 Tonne Japan Hot Melt Graphite + Nano Science
 • ✅ Trọng lượng: 4U/82 gram+-, 3U/86 gram+- 2U/90gr+-
 • ✅ Thân vợt: Cứng
 • ✅ Chu vi cán vợt: G1
 • ✅ Chiều dài tổng thể: 675mm
 • ✅ Điểm cân bằng: 293-297mm
 • ✅ Mức căng dây vợt: 35lbs
 • ✅ Grommet : 76 lỗ
 • ✅ Màu Sắc: Black/Red
 • ✅ Sản xuất: Malaysia

Thêm giỏ hàng

Vợt Cầu Lông Felet Aero Carbon

0 đánh giá

2,370,000đ

Còn hàng
 • ✅ Thương Hiệu: FELET
 • ✅ Khung Vợt : Aero Hexa Frame With + Wide Body Design
 • ✅ Thân vợt: 7.0mm Nano Booster Shaft
 • ✅ Chất liệu: Aero Carbon Technology + 40 Tone Japan Hot Melt Graphite + Nano Science
 • ✅ Trọng lượng: 4U/82±gr, 3U/86±gr, 2U/90±gr
 • ✅ Thân vợt: Cứng
 • ✅ Chu vi cán vợt: G1
 • ✅ Chiều dài tổng thể: 675mm
 • ✅ Điểm cân bằng: 290MM - 295MM ± 3
 • ✅ Mức căng dây vợt: 35lbs
 • ✅ Độ dài : 675mm
 • ✅ Grommet : 80 lỗ
 • ✅ Màu Sắc: BLACK/RED
 • ✅ Sản xuất: Malaysia

Thêm giỏ hàng

Vợt Cầu Lông Felet Galaxy Flare 10 Woven

0 đánh giá

2,370,000đ

Còn hàng
 • ✅ Thương Hiệu: FELET
 • ✅ Khung Vợt : Aero Hexa Frame With + Wide Body Design
 • ✅ Thân vợt: 7.0mm Nano Booster Shaft
 • ✅ Chất liệu: Aero Carbon Technology + 40 Tone Japan Hot Melt Graphite + Nano Science
 • ✅ Trọng lượng: 4U/82±gr, 3U/86±gr, 2U/90±gr
 • ✅ Thân vợt: Cứng
 • ✅ Chu vi cán vợt: G1
 • ✅ Chiều dài tổng thể: 675mm
 • ✅ Điểm cân bằng: 290MM - 295MM ± 3
 • ✅ Mức căng dây vợt: 35lbs
 • ✅ Độ dài : 675mm
 • ✅ Grommet : 80 lỗ
 • ✅ Màu Sắc: BLACK/RED
 • ✅ Sản xuất: Malaysia

Thêm giỏ hàng

Vợt Cầu Lông Felet TITANIUM TI 88

0 đánh giá

2,550,000đ

Còn hàng
 • ✅ Thương Hiệu: FELET
 • ✅ Khung Vợt: Titanium Technology + Low Aero Dynamic Frame
 • ✅ Thân vợt: 7.0mm Nano Booster Shaft
 • ✅ Chất liệu: Titanium Technology + 40 Tonne Japan Hot Melt Graphite + Nano Science
 • ✅ Trọng lượng: 4U/82 gram+-, 3U/86 gram+-
 • ✅ Thân vợt: Cứng
 • ✅ Chu vi cán vợt: G1
 • ✅ Chiều dài tổng thể: 675mm
 • ✅ Điểm cân bằng: 293-297mm
 • ✅ Mức căng dây vợt: 35lbs
 • ✅ Grommet : 76 lỗ
 • ✅ Màu Sắc: Black
 • ✅ Sản xuất: Malaysia

Thêm giỏ hàng

Vợt Cầu Lông Felet Woven TJ 1000

0 đánh giá

2,650,000đ

Còn hàng
 • ✅ Thương Hiệu: FELET
 • ✅ Khung Vợt: Woven Technology + Sling Shot T-Joint + Wave Transmission Desing + Low Aero Dynamic Frame
 • ✅ Thân vợt: 6.5mm Nano Booster Shaft
 • ✅ Chất liệu: Woven Technology + 46 Tone Japan Hot Melt Graphite + Nano Science
 • ✅ Trọng lượng: 4U/82 gram+-, 3U/86 gram+-, 2U/90gr+-
 • ✅ Thân vợt: Cứng
 • ✅ Chu vi cán vợt: G1
 • ✅ Chiều dài tổng thể: 675mm
 • ✅ Điểm cân bằng: 293-297mm
 • ✅ Mức căng dây vợt: 35lbs
 • ✅ Grommet : 76 lỗ
 • ✅ Màu Sắc: Black
 • ✅ Sản xuất: Malaysia

Thêm giỏ hàng

Vợt Cầu Lông Felet Woven TI 3000

0 đánh giá

2,700,000đ

Còn hàng
 • ✅ Thương Hiệu: FELET
 • ✅ Khung Vợt: Woven Titanium Frame + Hexa Power Frame, Low Aero Dynamic Frame
 • ✅ Thân vợt: 7.5mm Nano Booster Shaft
 • ✅ Chất liệu: Woven Titanium + 46 Tone Japan Hot Melt Graphite + Nano Science
 • ✅ Trọng lượng: 4U/82 gram+-, 3U/86 gram+-, 2U/90gr+-
 • ✅ Thân vợt: Cứng
 • ✅ Chu vi cán vợt: G1
 • ✅ Chiều dài tổng thể: 675mm
 • ✅ Điểm cân bằng: 293-297mm
 • ✅ Mức căng dây vợt: 35lbs
 • ✅ Grommet : 76 lỗ
 • ✅ Màu Sắc: Silver
 • ✅ Sản xuất: Malaysia

Thêm giỏ hàng

23%
9931a57913a8ea412ffad8c7edb87cf3

Vợt Cầu Lông Felet AERO TECH 12

0 đánh giá

1,200,000đ

920,000đ

Còn hàng
 • ✅ Thương hiệu : FeLet
 • ✅ Xuất Xứ : Malaysia
 • ✅ Lực căng dây : 31 lbs
 • ✅ Ballance: 290 + - 3 mm
 • ✅ Trục : cứng
 • ✅ Grommets : 76 lỗ
 • ✅ Trọng lượng: 4U G1: 84 + -3 Gram
 • ✅ Chất liệu: Carbon graphite

Thêm giỏ hàng

92%
FF222

Vợt Cầu Lông FELET THE FIERY 222

0 đánh giá

12,000,000đ

920,000đ

Còn hàng
 • ✅ Thương Hiệu: FELET
 • ✅ Khung Vợt: Power Frame
 • ✅ Thân vợt: 7.0mm Power Shaft
 • ✅ Chất liệu: Carbon Graphite
 • ✅ Trọng lượng: 4U/82 gram+-, 3U/86 gram+-
 • ✅ Thân vợt: Trung bình
 • ✅ Chu vi cán vợt: G1
 • ✅ Chiều dài tổng thể: 675mm
 • ✅ Điểm cân bằng: 290+-3mm
 • ✅ Mức căng dây vợt: 31lbs
 • ✅ Màu Sắc: Black / Blue
 • ✅ Sản xuất: Malaysia

Thêm giỏ hàng

Vợt Cầu Lông Felet Espose 100

0 đánh giá

970,000đ

Còn hàng
 • ✅ Thương Hiệu: FELET
 • ✅ Khung Vợt: Japan Hight Strength Carbon Fibre + Aero Dynamic Frame
 • ✅ Thân vợt: 7.5mm Hight Strength Shaft + Hot System technology
 • ✅ Chất liệu: Hight Ridigity Carbon
 • ✅ Trọng lượng: 4U/82 gram+-, 3U/86 gram+-
 • ✅ Chu vi cán vợt: G1
 • ✅ Chiều dài tổng thể: 675mm
 • ✅ Điểm cân bằng:285 - 290mm
 • ✅ Grommets : 72 lỗ
 • ✅ Mức căng dây vợt: 30lbs
 • ✅ Màu Sắc: Black / Blue
 • ✅ Sản xuất: Malaysia

Thêm giỏ hàng

Vợt Cầu Lông Felet Espose 200

0 đánh giá

970,000đ

Còn hàng
 • ✅ Thương Hiệu: FELET
 • ✅ Khung Vợt: Japan Hight Strength Carbon Fibre + Aero Dynamic Frame
 • ✅ Thân vợt: 7.5mm Hight Strength Shaft + Hot System technology
 • ✅ Chất liệu: Hight Ridigity Carbon
 • ✅ Trọng lượng: 4U/82 gram+-, 3U/86 gram+-
 • ✅ Chu vi cán vợt: G1
 • ✅ Chiều dài tổng thể: 675mm
 • ✅ Điểm cân bằng:285 - 290mm
 • ✅ Grommets : 72 lỗ
 • ✅ Mức căng dây vợt: 30lbs
 • ✅ Sản xuất: Malaysia

Thêm giỏ hàng

Vợt Cầu Lông Felet SUBLIM 1

0 đánh giá

970,000đ

Còn hàng
 • ✅ Thương Hiệu: FELET
 • ✅ Khung Vợt: Slim Box Frame With High Rigidity
 • ✅ Thân vợt: 7.5mm Compact High Speed Shaft
 • ✅ Chất liệu: Hight Ridigity Carbon
 • ✅ Trọng lượng: 4U/82 gram+-, 3U/86 gram+-
 • ✅ Chu vi cán vợt: G1
 • ✅ Chiều dài tổng thể: 675mm
 • ✅ Điểm cân bằng:285 - 290mm
 • ✅ Grommets : 76 lỗ
 • ✅ Mức căng dây vợt: 30lbs
 • ✅ Màu Sắc: Black
 • ✅ Sản xuất: Malaysia

Thêm giỏ hàng

Vợt Cầu Lông FELET BLINK SWORD 1

0 đánh giá

970,000đ

Còn hàng
 • ✅ Thương Hiệu: FELET
 • ✅ Khung Vợt: POWER FRAME
 • ✅ Thân vợt: 7.0mm Power Shaft
 • ✅ Chất liệu: High Modulus Carbon Graphite
 • ✅ Trọng lượng: 4U/82gr, 3U/86gr
 • ✅ Thân vợt: Trung bình
 • ✅ Chu vi cán vợt: G1
 • ✅ Chiều dài tổng thể: 675mm
 • ✅ Điểm cân bằng: 290+-3mm
 • ✅ Mức căng dây vợt: 31lbs
 • ✅ Màu Sắc: Red
 • ✅ Sản xuất: Malaysia

Thêm giỏ hàng

Một chiếc vợt cầu lông tốt sẽ quyết định chất lượng của cuộc chơi hay trận thi đấu. Do đó, khi bạn muốn học cầu lông một cách nghiêm túc, bạn cần chọn cho mình một cái vợt chơi cầu lông phù hợp với sở trường của mình. Vậy vợt đánh cầu lông như thế nào là tốt? Hãy tham khảo bài viết này trước khi chọn mua nhé!

Vợt cầu lông là gì?

Đây là phụ kiện quan trọng khi chơi cầu lông. Vợt có trọng lượng nhẹ, không nặng hơn 100g. Khung vợt thường được làm bằng kim loại như thép, nhôm hoặc hợp kim, sợi carbon cứng, gốm hoặc boron. Chiều dài của vợt nhỏ hơn 680mm, chiều rộng không vượt quá 230mm.

vot-cau-long-01

Các loại vợt cầu lông hiện nay

Trên thị trường hiện nay có 3 loại vợt chơi cầu lông phổ biến. Cụ thể:

Vợt chơi cầu lông tấn công

Vợt tấn công là loại vợt nặng đầu thích hợp với những cú smash. Tuy nhiên, để sử dụng tốt loại vợt này thì đòi hỏi người chơi phải có sức mạnh lực cổ tay và khả năng chơi cầu tương đối tốt.

vot-cau-long-02

Vợt đánh cầu lông phòng thủ

Đây là loại vợt càng nhẹ thì càng tốt để dễ dàng xoay sở. Mặt vợt từ trung bình đến lớn. Độ cứng ở mức vừa phải không quá cứng. Cuối cùng, điểm cân bằng của vợt càng thấp càng tốt từ nhẹ đầu đến cân bằng.

vot-cau-long-03

Vợt cầu lông cân bằng dùng cho người chơi công thủ toàn diện

Loại vợt tốt nhất có độ cứng từ trung bình đến cứng, mặt vợt nhỏ tương đối. Điểm cân bằng trên mức cân bằng một chút khoảng 295mm trở lên.

vot-cau-long-04

Tiêu chí mua vợt cầu lông tốt, giá hợp lý

Tùy vào nhu cầu chơi của mỗi người mà tiêu chí lựa chọn sẽ có sự ưu tiên khác nhau. Tuy nhiên, bạn vẫn cần sự trên những tiêu chí cơ bản sau:

Mục đích sử dụng

Bạn cần xác định rõ cần mua vợt cầu lông để tập luyện hay là mua để tham gia thi đấu. Nếu bạn cần mua vợt cầu lông tập luyện trong học tập và rèn luyện sức khỏe, hãy mua những loại vợt có giá tầm trung khoảng 100-500 ngàn để tập luyện tránh lãng phí với những cây vợt giá thành cao. Vì có thể sau một thời gian, bạn sẽ không dùng đến.

Nếu bạn mua để thi đấu, cần cân nhắc đến những thông số của cây vợt thật kỹ và chính xác, chất lượng tốt và hàng chính hãng để tránh những rủi ro khi thi đấu gãy vợt hay đứt dây…

Dựa vào vị trí và lối chơi

Một tiêu chí không thể bỏ qua khi chọn vợt đánh cầu lông. Theo như tìm hiểu mình được biết vợt cầu lông cũng được phân loại thiết kế khác nhau. Bởi vì chúng thể hiện tính năng riêng biệt không phải cây vợt nào cũng sử dụng như nhau.

Nếu bạn chơi theo hướng chuyên nghiệp có phân chia vị trí theo thế mạnh, nên chọn cây cầu lông phù hợp thay vì chọn loại phổ thông.

vot-cau-long-05

Khung vợt có hình dáng phù hợp

Hình dạng của vợt cầu lông có ảnh hưởng lớn đến đường bay của cầu lông. Trên thị trường có 2 loại khung cơ bản là khung Oval và khung Isometric. Với người chơi chuyên nghiệp thường sẽ chọn khung Isometric. Vì loại này giúp người chơi đánh cầu chính xác hơn.

Trọng lượng của vợt

Trọng lượng của vợt cũng là một tiêu chí lựa chọn vợt cầu lông tốt, phù hợp với người chơi,. Theo luật chơi và thi đấu thì trọng lượng vợt đạt tiêu chuẩn nằm trong khoảng từ 73 - 102gr.

 • Bạn có thể đọc trọng lượng vợt qua ký hiệu trên thân của vợt:
 • 2U: là vợt có trọng lượng từ 90-94,9 gram.
 • 3U: là vợt có trọng lượng từ 85-89,9 gram.
 • 4U: là vợt có trọng lượng từ 80-84,9 gram
 • 5U: là vợt có trọng lượng khá nhẹ
 • F: là vợt có trọng lượng từ 70-74,9 gram

Lựa chọn vợt có chu vi phù hợp

Để chơi cầu lông tốt, bạn cần tìm được một cây vợt vừa tay. Đó chính là tiêu chí về chu vi vợt. Khi mua bạn nên cầm vợt lên đánh qua lại để thấy được có vừa tay với mình không nhé. Kích thước của cán vợt được ký hiệu bằng các con chữ G, U, G2, G3, G4, G5…

vot-cau-long-06

Lựa chọn độ cứng của cán và mức độ trợ lực của vợt

Độ cứng của cán có tính quyết định đến đến kỹ thuật cũng như lối chơi của người chơi. Hiện nay, độ cứng của cán vợt được chia thành 5 bậc đó là: Rất dẻo, dẻo, trung bình, cứng và rất cứng. Dó đó, bạn có thể thoải mái chọn lựa theo sở thích và thế mạnh của bản thân.

Bên cạnh đó, mức độ nặng nhẹ trợ lực của vợt cũng là yếu tố mà bạn cần cân nhắc khi mua. Độ trợ lực của vợt được chia thành các mức sau:

 • Loại không trợ lực, thường cán vợt được làm bằng thép.
 • Loại có trợ ít lực, thường cán vợt làm bằng Graphite thường.
 • Loại có trợ lực, thường cán vợt làm bằng Graphite Module cao.
 • Loại có trợ lực cao, thường cán vợt làm bằng Graphite cao có pha Titan hoặc Carbon dạng sóng, cấu trúc Nano.

Thương hiệu

Bạn chỉ nên mua vợt cầu lông của các thương hiệu có tiếng trên thị trường. Đặc biệt, bạn nên tìm hiểu nơi bán sản phẩm chính hãng để tránh mất tiền oan.

Hiện nay, trên thị trường, các thương hiệu vợt chơi cầu lông được nhiều khách hàng đánh giá tốt như: Felet, Yonex, Yousport, Victor, Proace, Linning, Apacs, Fleet, Mizuno, Forza, Kawasaki, Wilson ... Mọi người có thể tham khảo nhé1

Vì sao nên mua vợt cầu lông tại Thành Lợi Sport?

Thành Lợi Sport nổi tiếng là một trong những đơn vị chuyên bán dụng cụ tập thể dục, thể thao và máy tập thể hình uy tín nhất tại Việt Nam. Đặc biệt, Thành Lợi là nhà phân phối chính hãng vợt cầu lông của thương hiệu Felet nhiều năm nay. Chính vì vậy, mỗi cây vợt được bán tại Thành Lợi đều được kiểm tra rất nghiêm ngặt.

Hơn nữa, khi bạn mua hàng còn được kèm theo giấy bảo hành chính hãng cùng choáng sách đổi trả hàng trong vòng 7 ngày. Ngoài ra, bạn có thể mua hàng trực tuyến vì công ty có chính sách giao hàng trên toàn quốc. Bạn nhận hàng xong mới cần thanh toán.

Top 10 vợt cầu lông tốt nhất nên mua

Vợt Cầu Lông Felet Aero Carbon

Một cây vợt chơi cầu lông có mức giá tầm trung của thương hiệu vợt cầu lông FELET. Vợt có thiết kế bắt mắt và hiện đại, gây ấn tượng từ những cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt, đây là dòng vợt công thủ toàn diện, nhưng thiên hơn về tấn công phần nhiều.

vot-cau-long-07

Vợt Cầu Lông Felet Woven Ti 3000

Một cây vợt có tính năng chất lượng cao đáp ứng cho mọi nhu cầu của bạn. TI 3000 được làm bằng chất liệu Titan cao cấp có thể chịu lực lên đến 35 lbs, cho phép tạo ra những cú đánh mạnh mẽ với khả năng điều khiển bằng tay linh hoạt và khả năng kiểm soát tối đa.

Sản phẩm thích hợp với những người có lối chơi chơi mạnh mẽ. Đồng thời, giúp tạo ra cú đập mạnh mẽ mà không làm mất lực và khả năng kiểm soát của cú đánh.

vot-cau-long-08

Vợt Cầu Lông Felet Woven Tj 1000

TJ 1000 là sản phẩm cao cấp đầu tiên đến từ thương hiệu Felet. Sản phẩm có thiết kế và phối màu khá bắt mắt, hiện đại, gây ấn tượng khá mạnh mẽ. Sản TJ đã được tay vợt Shesar Hiren RHUSTAVITO người Indonesia hiện đang xếp hạng 19 Thế giới ở nội dung Đơn Nam sử dụng.

vot-cau-long-09

Vợt Cầu Lông Felet Titanium Ti 88

Một trong những cây vợt cầu lông đẳng cấp của thương hiệu Felet. Vợt có thiết kế màu sắc sang trọng thể hiện nét hiện đại, gây ấn tượng từ những cái nhìn đầu tiên. TI dành cho người có lối chơi tấn công linh hoạt.

vot-cau-long-10

Vợt Felet Galaxy Flare 10 Woven

Nếu tìm kiếm một cây vợt chất lượng cao thì không thể bỏ qua Feler Galaxy Flare 10 Woven. Vợt có thiết kế rất đẹp mắt, màu sắc ấn tượng. Em này phù hợp với lối chơi tấn công linh hoạt.

vot-cau-long-11

Vợt Cầu Lông Felet Aero Mars 10 Woven

Tiếp đến, Felet Aero Mars 10 Woven chính là một cây vợt dành cho những người có lối chơi tấn công linh hoạt. Vợt phù hợp để dùng cho cả chơi đánh đơn và đánh đôi.vot-cau-long-12

Vợt Cầu Lông Felet The Legend Rashid Sidex Limited

Felet The Legend Rashid Sidex Limited là dòng vợt dùng cho lối chơi toàn diện. Sản phẩm được làm từ các chất liệu cao cấp Aero-Carbon Technology, 30 Tonne Japan Hot Melt Graphite và Nano Science nên rất bền và nhẹ. Vợt có thiết kế màu sắc rất ấn tượng, hiện đại.

vot-cau-long-13

Vợt Cầu Lông Felet Woven 98

Felet Woven 98 là cây vợt thiên về lối chơi tấn công có trọng lượng tương đối nhẹ giúp người chơi phản công linh hoạt. Vợt phù hợp với cả chơi đơn và chơi đôi.

vot-cau-long-14

Vợt Cầu Lông Felet TJ-TECH RAYTHEON 5

Đây là dòng vợt dành cho lối chơi phòng thủ linh hoạt. Chất liệu cao cấp được rất nhiều người chơi yêu thích. Vợt phù hợp với cả chơi đơn và chơi đôi. Tuy nhiên, sản phẩm chỉ có một màu duy nhất là màu trắng.

vot-cau-long-15

Vợt Cầu Lông FELET AERO TECH 12

Một cây vợt cầu lông có giá cả rất phải chăng của thương hiệu Felet đến từ Maylaysia. Loại vợt này thích hợp với những cú đánh đập mạnh hay nặng đầu.

vot-cau-long-16

Cách bảo quản vợt cầu lông tốt nhất

Khi sử dụng vợt chơi cầu lông muốn vợt luôn mới và có độ bền cao, các bạn phải biết cách bảo quản đúng cách. Dưới đây mình sẽ liệt kê một số mẹo để bảo quản vợt tốt nhất nhé!

Không để vợt ở nơi có nhiệt độ cao

Vì vợt đánh cầu lông được làm bằng Carbon nên khi tiếp xúc với nhiệt độ cao rất dễ bị hỏng. Khi không sử dụng bạn nên cất vào túi chuyên dụng để nơi thoáng mát, khô ráo, tránh nắng ánh mặt trời chiếu trực tiếp trong thời gian dài.

Kiểm tra gen vợt cầu lông thường xuyên

Gen vợt chính là các móc dây của vợt chơi cầu lông. Bạn nên kiểm tra gen vợt thường xuyên để tránh trường hợp đang chơi mà vợt bị nứt vỡ giảm tốc độ chơi hay trường hợp bị sập khung khi chơi.

Kiểm tra khung vợt cầu lông định kỳ.

Vị trí này chịu lực đập tác động nhiều nhất nên bạn phải kiểm tra thường xuyên để khắc phục tình trạng khung bị rạn nứt hay méo mó. Đồng thời, bạn cần hạn chế việc làm rơi rớt vợt ảnh hưởng đến khung của vợt.

Thay dây quấn vợt cầu lông theo chu kỳ

Bạn cần thay dây quấn vợt sau khoảng 1 - 2 tháng để cây vợt bền hơn và chất lượng hơn.

Một số câu hỏi liên quan đến vợt cầu lông mọi người nên biết

Làm thế nào mua được vợt chơi cầu lông chính hãng

Hiện nay trên thị trường, hàng giả tràn lan khiến mọi người gặp khó khăn trong việc lựa chọn vợt chơi cầu lông tốt. Vậy nên, nếu bạn chưa có kinh nghiệm có thể tham khảo 1 số lưu ý dưới đây để có thể mua được vợt đánh cầu lông chính hãng, giá thành hợp lý nhé!

 • Chỉ mua vợt cầu lồng tại nhưng đơn vị bán hàng thể thao chuyên nghiệp, uy tín
 • Hàng chính hãng, logo trên vợt in rõ ràng, chính xác, tinh tế, không bị mờ nhòe.
 • Vợt từ các thương hiệu uy tín luôn có tem chống hàng giả khi phân phối tại thị trường Việt Nam
 • Vợt chính hãng các số series được in sâu chìm xuống dưới ở thân vợt. Những loại vợt nhái chỉ được in qua loa bằng mực in ngay trên thân vợt.
 • Độ hoàn thiện của sản phẩm chính hãng rất cao từ hình thức đến chất lượng như sơn không bị bong tróc, độ chính xác cao, độ rung của vợt tốt.

Vợt cầu lông bị đứt dây nên làm thế nào?

Trong quá trình sử dụng, nếu chẳng may vợt bị đứt dây, các bạn không nên tự ý xử lý, thao tác cắt dây vợt hoặc để thời gian sau mới đi căng vợt. Lúc này, mọi người nên mang vợt đến các cơ sở chuyên nghiệp để nhân viên kỹ thuật hỗ trợ nhé!

Với những thông tin chia sẻ ở trên, hy vọng đã giúp bạn hiểu thêm về vợt chơi cầu lông cũng như cách lựa chọn và bảo quản vợt cầu lông đúng cách. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Thông báo